เอกสารประกอบการเรียนรู้ PBL

Posted: 08/10/2014 in อบรม PBL
Tags: ,

แผนจัดการเรียนรู้ PBL

แบบบันทึกคะแนนด้านความรู้ (K)

แบบประเมินทักษะกระบวนการ (P)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s